Bestel online

Algemene info en huurvoorwaarden

ALGEMENE INFO EN HUURVOORWAARDEN.

1) ALGEMENE INFO.

 1. Openingsuren: Ma tot en met zaterdag van 7 tot 18 uur. Of op afspraak per telefoon.
 2. Een dag huur loopt van 7 tot 18 uur. Als een machine later dan 18 uur wordt terug gebracht wordt er minimum 30 procent extra kosten aangerekend.
  Een dag is 8 draaiuren.
  Een weekend: 16 draaiuren.
  Week: 40 draaiuren.
  Maand : 160 draaiuren.
 3. Bestellen kan telefonisch of via onze website www.gerorent.be
 4. Weekend is zaterdag en zondag. Machines moeten maandag om 7 uur terug binnen zijn.
 5. Een week zijn 5 werkdagen. (Ma tot vrijdag) En maximaal 40 draaiuren. Als er een weekend tussen komt worden zon en feestdagen niet aangerekend.
 6. Een maand zijn 24 werkdagen en max 160 draaiuren.
 7. Brandstofverbruik. De machines worden met een volle brandstoftank geleverd. Bij einde wordt de tank op onze werf terug bij gevuld. Het verbruik wordt verrekend met de borg.
 8.  Benzine 98 super  : 2.5 euro per liter incl. btw.
  Aspen benzine :   euro per liter en 20 euro voor 5 liter.
  Benzine 98 :  2 euro per liter incl. btw.
  Diesel: 1 euro per liter incl. btw.
 9. Wat moet je meebrengen bij huur machine:
  Identiteitskaart en betaling huur bedrag en waarborg.
  Professionele klanten met lopende rekening
  - Identiteitskaart van afhaler.
  - Facturatie adres en btw nummer en email adres.
  - Waarborg .
  Vaste klanten kunnen vrijgesteld worden van waarborg te betalen.
 10. Betaling van het huur bedrag kan in contanten of met bankcontact gebeuren.
 11. Veiligheid:
  - In hoogwerkers raden wij iedereen aan om een veiligheid harnas te dragen. Dit kan je bij Gerorent huren.
 12. Wij bieden een verzekering tegen machinebreuk aan, dit kost 6 % van het huurbedrag. Bij sommige machines is dit verplicht !  Vraag op het bureel of via mail het vrijstelling bedrag..

2) ALGEMENE HUUR VOORWAARDEN.

 1. De bij voorbaat vastgestelde verhuurperiode dient stipt gerespecteerd te worden  door de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht een schadevergoeding te eisen van de huurder indien deze het gehuurde materiaal te laat terug brengt m.a.w.  de overeen gekomen termijn.
 2. In geval om welke reden ook de huurder zou weigeren de gehuurde goederen in ontvangst te nemen , zal de verhuurder van rechtswege ten titel van schadevergoeding , een bedrag van 50 procent van de overeen gekomen prijs mogen aanrekenen aan de huurder.
 3. Het gehuurde materiaal zal op risico en op kosten van de huurder vervoerd en gebruikt worden door de huurder zelf, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen werd. Zorg er dus voor dat uw transportmiddel wettelijk in orde is om de gehuurde machine te vervoeren.
 4. Alle lasten en kosten om het gehuurde materiaal te monteren en te testen vallen ten laste en onder volledige verantwoordelijkheid van de huurder.
 5. De huurder draagt tevens de volledige verantwoordelijkheid zowel t.a.v. zichzelf als t.a.v. derden voor alle schade en/of verlies , met inbegrip van diefstal en vandalisme van het gehuurde materiaal. Tenzij er een verzekering werd afgesloten.
 6. De huurder erkent door de ondertekening van onze algemene verhuur voorwaarden de machines in goede staat ontvangen te hebben, en vertrouwd te zijn met juiste gebruikswijze ervan.
 7. Waarborg: Bij aanvang van de huur wordt door de huurder een waarborg som betaald. De omvang wordt door de verhuurder bepaald. Zij geeft nooit recht op intresten.
 8. De verhuurder is gerechtigd op elk ogenblik van gebruik de toestand van de gehuurde goederen te controleren . Hierdoor is de huurder verplicht steeds aan de verhuurder de plaats mede te delen waar de goederen aangetroffen kunnen worden. Onderverhuring en wangebruik laten de verhuurder van rechtswege toe het huurcontract te beëindigen en de goederen terug te nemen onverminderd het recht op schadevergoeding.
 9. Machines worden altijd met volle brandstoftank geleverd .
 10. Eventuele klachten betreffende de kwaliteit of andere dienen onmiddellijk aan de verhuurder meegedeeld te worden.
 11. De overeen gekomen prijs wordt betaald bij afhaling of levering van de goederen, tenzij anders werd overeen gekomen. In geval van laattijdige betaling zullen de wettelijke intresten van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling aangerekend worden. Eventuele gerechtskosten vallen steeds ten laste van de huurder.
 12. Indien door de huurder aan een machine of apparaat een defect vaststelt , dient hij dit onmiddellijk aan Gerorent te melden.
 13. Bij het gebruik van een aanhangwagen van 3.5 ton van Gerorent is de huurder verplicht zijn verzekering hiervan op de hoogte te brengen zodat de wagen met de aanhanger verzekerd blijft. Bij huur van een aanhangwagen onder de 750 kg of verhuislift dient de huurder een nummerplaat mee te brengen met dezelfde tekens als die van zijn eigen wagen.
 14. Gerorent kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Ook niet bij lichamelijk letsel of overlijden van de gebruiker van het materiaal of andere personen.
 15. Opgelet: Bij ophalen altijd paspoort meebrengen.
 16. Een dag is 8 uren. En week is 40 uren. Een maand is 160 uren.
 17. Transport: U kan onze huidige transporttarieven terug vinden op onze website. Transport gebeurt enkel voor volle dagen huur. .
 18. De gehuurde goederen en machines mogen enkel op Belgisch grondgebied gebruikt worden en verplaatsing buiten de landsgrenzen is verboden.
 19. In geval van betwisting , om het even van welke aard, zullen alleen de rechtbanken van Antwerpen en het vredegerecht van Zandhoven bevoegd zijn.