Bestel online

MACHINEBREUKVERZEKERING

Beste klant,
Gerorent verhuurt steeds de meest robuuste en stevige machines.
Maar ook die kunnen defect gaan.
Zelfs al ben je nog zo voorzichtig : een ongeluk kan in een klein hoekje zitten. Afgelopen jaren hebben we een paar keer discussies met onze klanten gehad over schade aan onze machines. Zelfs de beste relaties komen daardoor soms onder druk te staan en dat willen we helemaal niet.
Voor Uw en onze gemoedsrust bieden we U daarom de mogelijkheid aan om deze risico’s op voorhand uit de weg te gaan. De meeste klanten stappen mee in dit verhaal.
Tenzij U aangeeft geen gebruik te willen maken van deze mogelijkheid en dan horen we het graag.
Bij sommige machines is de verzekering verplicht. Bij andere machines heeft de huurder de keuze om deze regeling te nemen of niet.
Wat zijn de afspraken daarbij :
Neemt U de verzekering niet dan valt een eventuele schade volledig ten Uwen laste (zonder franchise of maximum bedrag).
De machines moeten s ’nachts tussen 22 en 6 uur op een veilige plaats staan en de sleutel mag niet op de machine blijven. Die moet steeds in het bezit zijn van de huurder.

 • De prijs die we daarvoor aanrekenen bedraagt 6 % van de bruto huurwaarde. De vrijstelling eigen schade varieert in functie van de cataloguswaarde van de machine.
 • Voor alle duidelijkheid : de voorgestelde 6 % dekt schade en diefstal maar geen vandalisme.
 • Het bedrag van deze regeling zal apart en transparant op de factuur vermeld worden.
 • Vrijstelling eigen schade per schadegeval :
  Voor machines die minder dan 250 euro cataloguswaarde kosten, bedraagt de franchise 50 % van de cataloguswaarde.
  Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 251 en 2.500 euro: 300 euro.
  Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 2.501 en 5.000 euro: 375 euro.
  Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 5.001 en 10.000 euro: 800 euro.
  Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 10.001 en 25000: 1.750 euro.
  Voor machines met een cataloguswaarde van meer dan 25001 euro: 2500 euro.
  Diefstal mobiel materieel, per schadegeval : 20% van het schadebedrag met een minimum van 750 € en een maximum van 3750 €.
  Brand die een inwendige oorzaak kent wordt gedekt. - Schade moet binnen de 24 uur gemeld worden aan Gerorent.
  Bij diefstal moet binnen de 24 uur aangifte gedaan worden bij de politie en een kopie van het PV overgemaakt aan Gerorent.
  De machines van Gerorent dienen daarbij als een goed huisvader achter slot en grendel bewaard worden.
 • Schade die veroorzaakt wordt door oneigenlijk gebruik van de machines wordt uitgesloten uit de dekking.
 • Alle slijtagedelen en/of verbruiksartikelen zoals slijpschijven, boren of schuurbanden worden uitgesloten van de dekking.
 • Alle verkochte producten worden uitgesloten van dekking.
Voor meer informatie kan U terecht op het nummer 0495/254361 of 0475/466721.